Czy muszę wystawiać najemcom rachunki lub faktury?

Czy muszę wystawiać najemcom rachunki lub faktury?

W przypadku podatnika nie będącego czynnym podatnikiem VAT zgodnie z art. 87 ordynacji podatkowej podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Najem prywatny jest osobnym źródłem przychodu w stosunku do działalności gospodarczej, więc wynajmujący nie ma tutaj obowiązku wystawiania rachunków. Brak obowiązku ustawowego nie oznacza, że nie trzeba będzie wystawiać takich rachunków. W przypadku najmu lokali firmom, najemca może zastrzec jako warunek podpisania umowy najmu, że będzie otrzymywał rachunki.

Nie wystawianie rachunków powoduje dodatkowo, że podatnik nie może skorzystać z jednego ze zwolnień z konieczności prowadzenia ewidencji obrotu na kasie rejestrującej. Jeśli nie będzie mógł też skorzystać z innych zwolnień z tym związanych, może się okazać, że będzie musiał ewidencjonować najem na kasie fiskalnej (patrz Czy dla najmu wymagana jest kasa fiskalna? ).

W przypadku czynnego podatnika VAT zobowiązany jest on na żądanie kupującego wystawić fakturę VAT. Analogicznie jak dla rachunków, nie wystawianie faktur VAT może powodować konieczność ewidencji obrotu na kasie fiskalnej.