Wzory umów i pism dla najmu prywatnego

Wzory umów najmu, protokołów i oświadczeń

Na tej stronie znajdują się linki do podstron zawierających różnych dokumentów wykorzystywanych w najmie prywatnym. Znajdziesz tu szablony dokumentów takie jak umowy najmu nieruchomości, protokół zdawczo-odbiorczy, oświadczenia do urzędu skarbowego związane z ryczałtem.

Szablony dostępne są w formatach Microsoft Word (DOC), Open Office Document (ODT) i PDF.

Dostępne tu dokumenty mogą być dowolnie modyfikowane na potrzeby związane z obsługą najmu prywatnego. W przypadku umieszczenia dokumentów oryginalnych lub zmodyfikowanych na innych stronach dostępnych w Internecie należy wskazać źródło skąd pobrany został oryginalny dokument.


Oświadczenia związane z opodatkowaniem:

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego:

Wzór umowy i oświadczenia dla najmu okazjonalnego dla lokalu mieszkalnego:

Wzór protokółu zdawczo-odbiorczego lokalu mieszkalnego:

Wzór umowy najmu lokalu użytkowego: