Wzór zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego

Umowa najmu okazjonalnego musi być zgłoszona w urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia najmu, by wynajmujący mógł skorzystać z preferencyjnych zasad eksmisji najemcy ( art. 19a-19e ustawy o ochronie praw lokatorów ).

Na żądanie najemcy wynajmujący musi okazać mu potwierdzenie zgłoszenia w urzędzie skarbowym ( art. 19b ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów )

Pobierz szablon w wybranym formacie: