Wzór oświadczenia o wyborze ryczałtu opłatacego kwartalnie

Zgodnie z art. 21 ust. 1b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym jeśli w poprzednim roku podatkowym przychody podatnika nie przekroczyły 25 000 euro ma on prawo do opłacania ryczałtu kwartalnie. Przeliczenia tej kwoty na złotówki dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oświadczenie składa się do 20 stycznia w roku, w którym podatnik chce opłacać ryczałt kwartalnie. Jeśli w kolejnym roku podatnik dalej chce kontynuować opłacanie ryczałtu kwartalnie, nie musi składać ponownie oświadczenia.

Pobierz szablon w wybranym formacie: