Wzór oświadczenia o wyborze ryczałtu

Domyślną formą opodatkowania najmu prywatnego są zasady ogólne. Aby rozliczać najem ryczałtem należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w odpowiednim terminie oświadczenie o wyborze ryczałtu. W przypadku nie dotrzymania terminu trzeba będzie rozliczyć najem na zasadach ogólnych. Wybrana forma opodatkowania obowiązuje aż do jej zmiany, po wybraniu ryczałtu w jednym roku, nie musimy co roku ponownie składać takiego oświadczenia.

Termin złożenia takiego oświadczenia to 20 styczeń w przypadku gdy w obecnym roku kontynuujemy najem a w poprzednim roku rozliczany był na zasadach ogólnych. Jeśli rozpoczynamy najem w trakcie roku, mamy czas na złożenie takiego oświadczenia w terminie pierwszej wpłaty do 20 dnia miesiąca następnego od miesiąca rozpoczęcia najmu (pierwszego przychodu). 

Pobierz szablon w wybranym formacie: