Najem okazjonalny - protokól oświadczenia notarialnego

Poniżej znajduje się oświadczenie najemcy, w którym dobrowolnie poddaje się on egzekucji i zobowiązuje się do opuszczenia, opróżnienia i wydania lokalu mieszkalnego używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.
Pobierz szablon w wybranym formacie: