Najem okazjonalny - oświadczenie o lokalu

Poniżej znajduje się oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do innego lokalu, w którym ma zamieszkać najemca w wyniku egzekucji, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie w nim najemcy. W załączniku do oświadczenia warto dodać aktualny odpis z Księgi Wieczystej.

Wynajmujący może zażądać oświadczenia z podpisem poświadczonym notarialnie. Jeżeli lokal jest współwłasnością majątkową, to oświadczenie podpisują wszyscy współwłaściciele.
Pobierz szablon w wybranym formacie: