Twoje korzyści

Ryczałt czy ogólne?

W internecie jest wiele artykułów porównujących rozliczanie najmu na zasadach ogólnych oraz ryczałtem. Część z nich sugeruje, byś się pospieszył w styczniu z wyborem ryczałtu, część promuje zasady ogólne, a część kończy się wnioskiem: “to zależy”. Jaki zatem sposób wybrać w Twoim przypadku?
Wprowadź dane dotyczące przychodów i kosztów do aplikacji i przełączając w ustawieniach formę opodatkowania, porównaj wysokość wyliczonego podatku.

Zasady ogólne nie takie straszne

Rozliczanie podatku na zasadach ogólnych może być korzystne dla wielu osób rozliczających się ryczałtem, dla części z tych osób podatek może wynosić 0 zł rocznie. Czy to jednak nie wymaga zbyt dużo czasu i wiedzy?
Z TwójNajem.pl rozliczanie na zasadach ogólnych jest proste, bo zaliczki na podatek wyliczają się automatycznie na podstawie danych dotyczących przychodów i kosztów.

Wszystkie informacje w jednym miejscu

W jednym serwisie masz dostęp zarówno swoje wyliczenia jak i potrzebne do nich informacje na temat prawa podatkowego. W aplikacji dla większości pól i opcji dostępna jest pomoc, dla trudniejszych pozycji dostępne jest odniesienie do odpowiednich przepisów prawnych.

Jaką mam rentowność?

O ile z reguły wiadomo jakie są przychody z najmu, o tyle nie zawsze wiadomo jakie są rzeczywiste koszty. Osoby rozliczające najem na zasadach ogólnych z reguły ewidencjonują tylko te koszty, które łatwo zakwalifikować jako koszt podatkowy. W przypadku ryczałtu kosztów nie trzeba ewidencjonować i właściciel zna ich wysokość orientacyjnie.
Widok Koszty w aplikacji TwójNajem.pl zawiera koszty zarówno podatkowe jak i nie podatkowe, pozwala więc sprawdzić faktyczny wypływ gotówki co miesiąc i policzyć rentowność inwestycji.

Rachunki i faktury za jeden klik

Już nie musisz wypełniać mozolnie arkusza kalkulacyjnego, by wygenerować rachunek czy fakturę dla najemcy. Wystarczy, że naciśniesz przycisk wygeneruj i będziesz mógł pobrać gotowy plik PDF z wydrukiem rachunku lub faktury. Aplikacja automatycznie uwzględni Twój status podatnika VAT i odpowiednią stawkę VAT oraz uwzględni w rachunku lub fakturze opłaty za nieruchomość, jeśli użytkownik zaznaczy taką opcję dla umowy.

Zamień stratę na korzyść

Jeśli osiągnąłeś w poprzednich latach podatkowych straty możesz je rozliczyć w kolejnych latach. System posiada wbudowany moduł rozliczania strat przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy rozliczający stratę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.
Przejście na zasady ogólne na pewien okres i wykazanie straty jest korzystne w przypadku planowanego remontu nieruchomości i ponoszenia w danym roku podatkowym wyższych kosztów niż zwykle. Poniesioną stratę z danego roku można rozliczać aż do 5 kolejnych lat. Może się okazać, że przy rozliczaniu straty przez kilka lat podatek będzie wynosił 0 zł.

Wyrzuć to z głowy

Masz wystarczająco dużo na głowie, by jeszcze pamiętać o terminach płatności rachunków czy płatności podatku. Wyrzuć to z głowy i wprowadź do aplikacji. Wbudowany kalendarz wraz z powiadomieniami mailowymi przypomni Ci w odpowiednim momencie, by wykonać odpowiednią czynność.

Jak to będę miał więcej czasu?

Ile czasu poświęcasz rocznie na rozliczanie najemców, wystawianie faktur, wyliczanie zaliczek na podatek dla zasad ogólnych, sprawdzanie czy nie jesteś spóźniony z zapłatą rachunków, podatków czy innych opłat, rozliczanie PIT, przeglądanie artykułów i for dyskusyjnych w poszukiwaniu odpowiedzi na temat podatków?
Poznaj aplikację TwójNajem.pl i sprawdź ile godzin miesięcznie jesteś w stanie zaoszczędzić.

Spójrz na to z innej strony

Struktura menu TwójNajem.pl, choć początkowo może się wydawać złożona, ma na celu umożliwienie użytkownikowi spojrzenia z różnych perspektyw na przechowywane w systemie dane. Każda z pozycji menu kieruje do osobnej strony, niektóre ze stron mogą zawierać dane występujące na innych stronach.
StronaDo czego służy?
NieruchomościStrona służy do zdefiniowania listy wszystkich nieruchomości rozliczanych w systemie.
OpłatyNa tej stronie można dodawać i modyfikować wszystkie opłaty za media, administrację i inne opłaty związane z bieżącą eksploatacją nieruchomości.
UmowyStrona służy do ewidencji umów z najemcami. Na podstawie danych umowy system automatycznie nalicza najemcom należności związane z czynszem oraz opłatami eksploatacyjnymi.
Należności Strona służy do zaprezentowania naliczonych najemcy należności. Należności powstają
Wpłaty najemcy Strona służy do ewidencji i rozliczania wpłat najemców. Rozliczanie wpłaty polega na przyporządkowaniu kwoty wpłaty poszczególnym pozycjom w należnościach.
Rachunki/FakturyNa tej stronie możesz wygenerować i pobrać rachunki lub faktury dla swoich najemców.
PrzychodyStrona prezentuje wszystkie przychody z najmu. Przychodem jest kwota czynszu pozostawiona do dyspozycji podatnika, czyli wpłacona i rozliczona.
KosztyStrona prezentuje wszystkie koszty najmu bez względu na to, czy są kosztami podatkowymi czy nie. Rzeczywiste przychody i koszty pozwalają mierzyć efektywność finansową inwestycji w nieruchomość.

Wyświetl tylko to, co potrzebujesz

Na większości widoków na górze strony dostępna jest sekcja wyboru roku, miesiąca, nieruchomości oraz umowy. Sekcja ta służy do wyboru okresu czasowego, nieruchomości i umowy, której mają dotyczyć wyświetlane poniżej dane. Pozwala to znacznie efektywniej poruszać się w dużej ilości danych, gdy wynajmuje się więcej niż jedną nieruchomość.