Kalkulator podatkowy - najem nieruchomości

Kalkulator podatkowy służy do porównania wysokości rocznego podatku dochodowego dla najmu prywatnego rozliczanego na zasadach ogólnych oraz ryczałtem. Wyliczenie jest pomocne zarówno dla osób, które muszą wybrać formę opodatkowania wynajmu po raz pierwszy jak i osób, które chcą zweryfikować czy obecnie wybrany przez nich sposób rozliczania podatku za najem jest najbardziej korzystny.

Dla zasad ogólnych (według skali podatkowej) przyjęte są następujące założenia:
 • uwzględniana jest kwota wolna
 • uwzględniana jest skala podatkowa w oparciu wyłącznie o przychód z najmu nieruchomości (nie są brane pod uwagę inne źródła przychodu)
 • w kosztach podatkowych uwzględniana jest amortyzacja nieruchomości
 • w kosztach podatkowych uwzględniane są rachunki za media za miesiące, w których nieruchomość nie jest wynajmowana - te opłaty pokrywa wynajmujący i są kosztem podatkowym
 • algorytmy wyliczające podatek oparte są o przepisy prawne stosowane dla rozliczenia najmu za rok 2012 (osoby planujące rozpoczęcie najmu w kolejnych latach także mogą skorzystać z kalkulatora, gdyż wyliczenia podatku za ten rok prawdopodobnie będą identyczne lub zbliżone do wyliczeń za rok 2012)
Kalkulator nie wylicza szczegółowo zaliczek na podatek od najmu, nie uwzględnia też różnych zwolnień i innych przychodów podatnika,dlatego wyliczenia podatku z wynajmu nieruchomości z użyciem kalkulatora powinny być traktowane jedynie orientacyjnie.
Przychody
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Koszty
Rachunki
Amortyzacja
%
 • lokal mieszkalny
 • lokal niemieszkalny
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
 • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
 • 10
 • 20
 • 40
 • 66
Ankieta
Aby zobaczyć wynik, wypełnij krótką ankietę
Zarządzanie najmem jest to usługa opieki nad wynajmowaną nieruchomością mająca na celu zapewnienie dochodów z najmu i zwolnienie właściciela z tych obowiązków.

Główne obszary w ramach usługi to:
 • poszukiwanie i selekcja najemców
 • podpisywanie umów najmu i protokołów przekazania lokalu w imieniu właściciela
 • monitorowanie i dokonywanie rozliczeń z najemcami
 • monitorowanie stanu technicznego nieruchomości i zlecanie napraw w porozumieniu z właścicielem
 • bycie punktem pierwszego kontaktu dla najemcy
 • -- Wybierz --
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4 i więcej
 • -- Wybierz --
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4 i więcej
 • -- Wybierz --
 • Tak
 • Nie
 • -- Wybierz --
 • 150-200zł brutto/m-c
 • 200-250zł brutto/ m-c
 • nie jestem zainteresowany(a) taką usługą
 • -- Wybierz --
 • Tak
 • Nie