Wersja demo

Konto Demo jest kontem testowym z pełną funkcjonalnością. Możesz dowolnie dodawać, zmieniać i usuwać dane. Po wylogowaniu się wprowadzone dane zostaną bezpowrotnie usunięte. Przy każdorazowym logowaniu się na konto Demo tworzone jest nowe konto ze standardowym zestawem danych.

Operacja logowania może chwilę potrwać w związku z przygotowywaniem danych.