Bezpieczeństwo

Login i hasło

Dostęp do danych konta zabezpieczony jest unikalnym dla każdego użytkownika loginem i hasłem. Hasła przechowywane w bazie zaszyfrowane są funkcją hashującą.

Szyfrowane połączenie

Wszystkie dane dla użytkownika zalogowanego przesyłane są bezpiecznym, szyfrowanym połączeniem z użyciem protokołu SSL.

Weryfikacja poprawności wyliczeń

Firma współpracuje z licencjonowanymi doradcami podatkowymi i biurami rachunkowymi, którzy weryfikują poprawność wyliczeń podatkowych. Po każdej zmianie w algorytmach wyliczeń podatkowych ponawiane są testy weryfikujące.

Rzetelna informacja

Artykuły dostępne w serwisie tworzone są przez specjalistów w zakresie podatków oraz prawa. W artykułach pisanych przez doradców podatkowych znajdują się odwołania do właściwych przepisów prawnych oraz do interpretacji podatkowych wydawanych przez Dyrektorów Izb Skarbowych.

Bezpieczne środowisko przechowywania danych

Serwery, na których działa usługa znajdują się w profesjonalnym DataCenter z restrykcyjnymi procedurami dotyczącymi dostępu do fizycznych maszyn oraz zabezpieczeniami przeciwpożarowymi.

Kopie zapasowe danych

Codziennie robiona jest kopia zapasowa danych znajdujących się na serwerach. Kopie przechowywane są w DataCenter.

Ochrona danych osobowych

Dane przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz Polityce Prywatności. Z kontrahentami, którzy mają dostęp do danych osobowych podpisane są umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.