Metody amortyzacji

Wybór metody

Przed rozpoczęciem amortyzacji podatnik dokonuje wyboru metody amortyzacji dla poszczególnych środków trwałych. Wybraną metodę musi stosować aż do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. Nie można w trakcie użytkowania zmienić zasad amortyzacji, chyba że sam obiekt zmieni swój charakter lub formę prawną (np. z budynku zostaną wyodrębnione poszczególne lokale, albo lokal mieszkalny zostanie przekształcony w lokal użytkowy).
Wybór metody amortyzacji oznacza de facto wybór stawki, wg której dokonuje się amortyzacji. Amortyzacja może przebiegać wg stawek: podstawowych, podwyższonych, obniżonych, stawek indywidualnych lub według metody degresywnej. W niektórych wypadkach można dokonać amortyzacji jednorazowej.
„Dokonując wyboru metody amortyzacji podatnik dokonuje tym samym wyboru stawki amortyzacyjnej, która stanowi integralną część metody i która nie może ulec zmianie w trakcie amortyzacji. Zatem podatnik, który zdecydował się na wybór amortyzacji według stawki indywidualnej jest zobowiązany do stosowania tej metody przez cały okres amortyzacji środka trwałego, a ustalonej stawki amortyzacyjnej nie może zmieniać (ani obniżać ani podwyższać)” (zob. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 19.01.2010 r., IBPBII/2/415-1034/09/AK ).
„Decyzję o wyborze danej metody obliczenia wartości początkowej nieruchomości należy podjąć przed rozpoczęciem amortyzacji i jeśli podatnik decyduje się na wybór jednej z tych metod musi ją stosować konsekwentnie przez cały okres amortyzacji. W trakcie amortyzacji podatnicy nie mają możliwości zmiany uprzednio wybranej metody amortyzacji. Mają jedynie możliwość zmiany stawki amortyzacyjne w ramach tej samej metody amortyzacji” (zob. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z 5.01.2012 r., IPTPB1/415-243/11-2/MD ).

Pozostała część artykułu dostępna jest po zalogowaniu tylko dla osób z opłaconym abonamentem.

W pozostałej części:

  • Amortyzacja według stawek podstawowych (liniowa)
  • Amortyzacja według stawek podwyższonych
  • Amortyzacja według stawek indywidualnych
  • Amortyzacja degresywna
  • Amortyzacja metoda uproszczoną
  • Amortyzacja lokali spółdzielczych

Stella Brzeszczyńska
Doradca Podatkowy
Kancelaria Doradztwa Prawnego i Podatkowego
http://www.brzeszczynska.pl
To jest tylko część artykułu, który przygotowaliśmy. Aby zobaczyć resztę, zaloguj się.
Logowanie